Logo

Ďakujeme všetkým za využitie našich služieb. Sme veľmi radi, že sme pomohli veľa luďom splniť si sen, zajazdiť si na Porsche 911. Po dvoch rokoch sme tento náš koníček zanechali, no dúfame, že sa ešte niekde pri autách stretneme...
Copyright dynecore s.r.o. 2016